“KAST” gereksinime göre biçim alan bir mimari tasarım ve yapım ekibidir.

​Anıl Eren İPEK

Kurucu Mimar

2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimini tamamlamış ve aynı yıl çalışma hayatına atılmıştır. Yurt dışında toplu konut, yurt genelinde sanayi, bankacılık, zincir market ve AVM gibi kurumsal sektör yapılarında şantiye şefliği görevini üstlenmiştir.

2015 yılından sonra geneli kamuya ait ulaştırma ve erişilebilirlik konulu projelerde yer almıştır. Ulusal mimari proje yarışmalarına katılımı ve ödülleri bulunmaktadır.

Güncel olarak, yapım ve tasarım deneyimini bir araya getirerek mimari proje, mekan tasarımı ve uygulama yönetimine devam etmektedir.

​Yavuz Baver BARUT

Y. Mimar

2010 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü lisans, 2012 TuDelft Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana AutoCAD, 2004 yılından bu yana 3dsMax kullanıcısı ve her iki programın 2005 yılından itibaren sertifikalı eğitmeni olmuştur.

2014 yılından itibaren ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım yüksek lisans programında Parametrik Kentsel Tasarım Stüdyosunu Doç. Dr. Olgu Çalışkan ile birlikte yürütmekte, 2015 yılından itibarense Bilkent Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım ve Parametrik Tasarım Stüdyo derslerinde eğitmen olarak görev yapmaktadır.

Ahmet ÜNVEREN

Y. Mimar

Ahmet Ünveren 2010 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Mimarlık, sanat, iç mimarlık ve kentsel tasarım alanlarındaki çalışmaları ile ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller kazanmıştır.

 

Bilkent Üniversitesi'nde mimari tasarım dersi vermeye devam etmektedir.